Sparkad för sina politiska åsikter i Piratpartiet! Nu blir det väsen.

Läste precis att en person blev sparkad från EDB för att han genomfört en chatt om piratpartiet med Nerikes Allehandas.

Rickard Falkvinge skriver
: ”VDn var inblandad i frågan och valde att inte lägga fingrarna emellan. Detta bekräftas av tidigare kollegor på platsen.”

Sånnt gör mig förbannad och i det här fallet ska det väsnas så det ryker om det! Rotade rätt på ALLA EDBs kunder och skickade mail till allihopa. Det var en hel del kunder kan jag säga och nu förväntar jag mig svar. Jag följer upp så fort jag får dem. Om inte, ska jag väsnas om dem med.

Mailet nedan.

Hej EDB och kunder till EDB!
Hello EDB and customers to EDB!

—- Message follows in English —-

Det har kommit till kännedom att EDB (http://www.edb.com) sparkat en
person från sitt arbete hos företaget för sitt politiska engagemang i
Piratpartiet. (http://www.piratpartiet.se)

http://www.na.se/artikel.asp?intId=1458333

Oavsett politiskt ställningstagande eller engagemang, så kan detta i en demokrati inte få passera obemärkt, varför jag i detta
brev även inkluderar samtliga av EDB:s kunder för deras kännedom.

Jag räknar med ett svar med deras kommentarer, ageranden och
ställningstagande.

Det kan intressera er av vad Svenska regeringens åsikt kring detta är:
http://rixlex.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&rm=2004/05&bet=66&typ=prop

Det framgår i dokumentet att, politiska åsikter inte är grund för
uppsägning. Det är alltså möjligt att det begåtts ett brått i denna
fråga.

Detta brev kommer att publiceras i sin helhet offentligt i ett
mycket stort antal forum (offentliga och slutna) där jag nu uppmanar er
att med kraft, offentligt och utan dröjsmål ta ställning från den typ av
antidemokratiska metoder som tillämpats av EDB.

Med vänlig hälsning
/Erik Lönroth

—- Message in English —-

Hello!

It has come to attention that EDB (http://www.edb.com/) has fired an
employee on his political engagement in Piratpartiet. (The pirate party)
(http://www.piratpartiet.se)

http://www.na.se/artikel.asp?intId=1458333

Regardless of political believes, In a democracy, this cannot pass without attention. That is why I have
included all of EDBs customers for their information. Many of them part
of the public domain.

I expect to get a reply with their comments, actions and standpoints.

It should interest you what the Swedish government opinion is on the
subject:
http://rixlex.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&rm=2004/05&bet=66&typ=prop

It is clear from this document that it is not a valid reason to fire a
person based on his/hers political opinions. It is not impossible that
this may be a criminal act.

This letter will be published officially in a great number of forums,
public and private, where I now encourage you to with force, publicly
and without delay take side against those anti-democracy methods EDB has
applied.

Sincerely yours
/Erik Lönroth

EDBs kontaktade kunder / List of EDB customers contacted.

scott.engebrigtsen@telenor.com – Head of Information Group
Communications
dnbnor.sweden@dnbnor.se – DnB NOR
henning.hauso@frende.no – Försäljningsdirektör / Salesdirector
kundombudsman@gjensidige.se – Kundombudsman / Customer care
Länsförsäkringar – via epostforumär på deras hemsida. / email form on
homepage
Larry Bowden på IBM – via emailforumär på hans hemsida. / email form
kent.baggas@okq8.se – Kent Bagås på OKQ8, referens / Reference
ppebackoffice@pareto.no – Pareto Private Equity
Odd.Eiken@seb.se – Kommunikationsdirektör / Director of communication
post@sparebank1.no – sparebank1 / reference
anna.sundblad@swedbank.se – Presschef Swebank / Head of communications
with media
post@verdibanken.no – Verdibanken
postmottak@tromso.kommune.no – Tromsö kommun / county
Jon.Berg@md.dep.no – Ansvarig redaktör http://www.klimaloftet.no / Resonsible
edior
marit.leganger@forsvarsbygg.no – Kommunikationsdirektör / Director of
communications
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring – via emailforumär / by email
form (http://www.nordsoc.org/) Nordisk Socialförsäkringsportal
marit.kvikne@stolav.no – Kommunikasjonssjef St. Olavs hospital / Head of
communications
postmottak@hof.kommune.no – Hof kommun i Norge / Hof county Norweigh
Dag.Rosander@sj.se – SJ presschef / Head of communications
sentraladm@sfjkom.no – centraladministrationen Sandefjord kommun /
County
ordforer.postmottak@trondheim.kommune.no – Ordförande (?) Trondheim
kommun. / Chairman
info.avd@bergen.kommune.no – Bergen kommun. / county
post@nav.no – NAV
sissel.faller@vegvesen.no – Kommunikationsdirektör Statens Vegvesen /
Head of communication
lise.halvorsen@skatteetaten.no – Informationsdirektör / Director of
communications
info.pod@politiet.no – Press Polisen Norge. / The Police, Norweigh
pressekontakt@bluegarden.no – Kommunikationsdirektör / head of
communications
asvor.brynnel@coor.com – Kommunikationschef / Head of communications
Karin.Holm@sita.se – Informationschef / Head of information
anders.collman@cramo.com – Press och information / Media contact
02121@no.relacom.com – Press / Media contact
post@dahl.no – Press / Media contact
ICA – via webforumlär / by email form
info@frigoscandia.se – Info/Media
press@posten.se – press Posten Sverige / Media
kontakt@linkon.se – kontakt / contact media
post@cargonet.no – Nyckelpersoner / Key positions email
thomas.ogren@preem.se – Preem press och media / Media
jarle.langfjaran@norskeskog.com – Vice president/

Annonser