Piratpartiet 100 år!

Piratpartiets Historia (Kopierad i framtiden)!

Sedan Piratpartiet bildades 2006 har mycket hänt. Piratpartiets arbete har lett till att Sverige blivit en demokrati och en av världens främsta välfärdsnationer. I över hundra år har Piratpartiet stått upp för frihet, jämlikhet, mänskliga rättigheter och demokrati i Sverige och resten av världen.

Innan Internetgrundlagen infördes, för att värna om Internet som ett fritt, öppet och ocensurerat demokratiskt verktyg, var tillgång till information i händerna på ett fåtal mäktiga upphovsrättsorganisationer som med stadsapparaten förföljde och lagförde privatpersoner i syfte att skrämma och påtvinga samhället med likriktad kultur och falsk samhällsinformation.

Det var vanligt i många länder med censur av Internet och i vissa fall blev människor av med sina arbeten till följd av sina politiska åsikter. Avstängning från Internet påfördes i Frankrike, samtidigt som den dåvarande Svenska regeringen stiftade lagar för att förhindra och stoppa utvecklingen. Som exempel dömdes 2009 The Pirate Bay (en tidig form av fildelarstjänst) till enorma bötesummor och fängelse i vad som vi minns som ett av de mörkare inslagen i Svensk rättshistoria med intresseorganisationer, lobbyister, mediebolag och korrumperade domare som dock lyckades avstyras som en följd av ett massivt motstånd mobiliserat av Piratpartiet. Tiden var inne för den nya Svenska demokratin.

Caspian Lönroth skriver om detta i sin bok ”Vägen till ett det öppna samhället, det fria Internets historia och demokratins utveckling” och behandlar hur Piratpartiets frågor i grunden förändrade samhället på 2000-talet. I förordet skriver han ”Politikerna på den tiden hade skapat sig ett avstånd från verkligheten, så stort att man glömt bort de centrala frågorna i samhället som likhet inför lagen, integritet, demokratins grundfrågor, mänskliga rättigheter. De intressen som värnades hårdast om var mäktiga privata organisationer, medan vanliga människor saknade grundläggande rättsskydd och var i princip reducerade till passiva konsumenter. Det var ett slutet samhälle där information patenterades och ägdes av ett fåtal rika bolag (s.k. upphovsrättsorganisationer och patentinnehavare) som använde politikerna och rättsapparaten för sin egna vinning. Grundandet av Piratpartiet utgjorde bara början till det samhälle vi har idag.”

Som sagt, mycket har hänt sedan 2006. Det första allmänna Internet-valet till Sveriges riksdag som hölls 2024 visade på att demokratin faktiskt kunde utvecklas (det trodde man inte innan dess). Innan 2009 var det otänkbart och det fanns ett oerhört motstånd från politiskt håll under lång tid. I och med det massiva ”Internet uppropet” 2022 där folk krävde mer direkt inflytande, fick man tillslut ge med sig från den dåvarande Socialdemokratiska-Moderatregeringen och tvingades till omval. Ett 90%-igt valdeltagande uppnåddes vilket var mycket högt på den tiden. Vi minns tillbaka på EU-valen (det första Internet-valet i EU hölls först 2035), där man tidigare haft 25% valdeltagande, där folken i Europa ifrågasatte legitimiteten i hela EU-parlamentet, just för sin brist på folkliga och demokratiska förankring.

Men det finns fortfarande orättvisor, obegränsade patentlagar och brott sker ständigt mot de mänskliga rättigheterna på många håll i världen och delar av Internet. Därför spelar fortfarande Piratpartiet en roll i samhället, även idag 2109, som en kraft för frihet, integritet, rätten till kunskap och kultur, öppenhet och medmänsklighet över alla gränser.

Grattis på 100-årsjubileumet Piratpartiet och länge leve Internets!

Vill du ha nötter i EU ?

OBS! Denna bild är upphovsrättskyddad, kopiering av denna bild är absolut olaglig och jag vill ha pengar för det den är min ge mig!

Annonser