Ännu ett steg mot avgrunden

Nu är det NATO nästa.

Det är sorgligt att vi nu går in i nästa fas av nedmonteringen av den Svenska neutraliteten. Ingen debatt, ingen opinion. Bara maktfullkomlighet och terror mot den egna befolkningen.

”I Europa behöver vi hålla ihop” heter det. Men vilken är fienden?

Självklart är det Ryssland man talar om, vilket man inte kan se som något annat än tragiskt.

I ena änden så hurrade vi på medan gamla Sovietunionen kollapsade och ersattes av pseudodemokrati och ultrakapitalistism. Direkt efter ”demokratiseringen” av ryssland steg alkoholismen i Ryssland med nästan 70% (Källa: Naomi Klein, ”Chockdoktrinen”), självmorden ökade och klyftorna mellan rik och fattig är nu bland de största i världen. FOI skriver lite om det här. . I andra ändan ser vi fortfarande Ryssland som vår arvsfiende. Ingen säger det rakt ut, men alla vet det.

Jag kan inte se vår iver att gå med i NATO som vårt eget bidrag till att befästa denna relation baserad på skeptisism och misstroende. Det är knappast så man bygger relationer och värnar om fred.

Man ska inte heller underskatta betydelsen av Sveriges ”neutralitet” i den globala politiken. Sverig har ett stort förtroende som medlare i olika sammanhang och i många länder ser man Sverige som en ”garanti” för att saker går rättvist till. Det kan även det ifrågasättas, men det ger oss en utrikespolitisk trovärdighet och inflytande som är bra. Jag tror inte att Sverige kommer kunna spela någon sådan roll framöver.

Utan vår neutralitet och militära aliansfrihet slutar Sverige att spela någon roll och det vore tragiskt och fel.

Jag är övertygad om att i den här frågan ligger helt andra intressen begravda. Förmodligen kring mutor och ekonomiska särintressen. Det brukar det vara.

Slutligen: Vem tror på allvar att USA skulle ingripa om Sverige blev anfallit av Ryssland och i det läget starta ett tredje världskrig? Bara för att ett litet skitland som Sverige med 8 millioner invånare blir anfallet? Glöm det.

Mail till Helena Bargholtz, Folkpartiet.


Hej igen!

Du skriver: "Nato är bildat av länder som gemensamt vill skydda demokratin som samhällsmodell."
Det faktum att folkpartiet framhärdar detta gör att ni ännu mer diskvalificerar er för min röst.

Natos första generalsekreterare, Lord Ismay, yttrade att organisationens mål var att ”hålla ryssarna ute, amerikanerna inne och tyskarna nere”.

Det finns inget som tyder på att denna åsikt förändrats, även om retoriken är annorlunda idag. Det är med samma retorik som man försökt "demokratisera" Irak, bomba Lybien (ett av världens fattigate länder) och motiverat Guantanamo bay. Det är inget jag tänker köpa för fem öre, det tror jag inte du skulle göra heller om du synade det här noga.

Oavsett hur organisationens mål forumleras i vacka meningsbyggnader, så är jag inte så naiv att tro att denna organisation har något med demokrati att göra. Ser du på det objektivt, så är ju faktiskt helt tvärt om!

Organisationen har inga val eller ens indirekta valförfaranden, den saknar offentlig insyn, bedriver väpnade insatser utanför egna territorier (nu senast 8:e juni 2009). Jag skulle säga att organisationen i sin helhet saknar ALLA inslag som åtminståne jag karraktäriserar en demokrati. Den liknar mycket mer en arme, vilken den är.

Hur Sverige som demokrati skulle vilja vara med i en sådan antidemokratisk organisation förstår jag helt enkelt inte, och det räcker för mig. Det skrämmer mig att det finns politiker som dig som tycker annorlunda.

Jag hoppas du kan ändra dig i frågan. Tills dess är det uteslutet att rösta på dig eller ditt parti och jag kommer göra allt för att försöka få andra att göra det samma.

Tack återigen för dina svar, det är mycket bra.

/Erik (obeveklig)

On Mon, 2009-06-08 at 09:38 +0200, Helena Bargholtz wrote:
>
> Hej!
>
> Förtydligande om folkpartiets åssikt om Nato.
>
> Nato är bildat av länder som gemensamt vill skydda demokratin som samhällsmodell. Endast 46 procent av världens befolkning lever idag i demokratier enligt Freedom House.
> Sverige har långt fler soldater under Natobefäl än under FN-flagg. Få svenskar känner till att Sverige i praktiken är med i Nato. Det är ohederligt.
> Finland har gjort tre utredningar om Nato, Sverige ingen. Natofrågan bör utredas grundligt. Vi måste börja prata om att alliansutanförskapet har ett politiskt pris. Väljarna ska ha en chans att ta ställning till Natomedlemskap och vad utanförskapet kostar.
>
> Bästa hälsningar
>
> Helena
>

Även Centerpartiet och Kerstin Lundgren har likanande åsikter.

Därför kan man inte rösta på dem.

Men här kommer lite mer från mailkonverationen…


Jag ser på saken som att NATO bygger en militär polarisering som Sverige faktiskt kan välja stå utanför. Hur andra nationer resonerar anser jag är upp till dem.

Vilka yttre fiender är det vi är rädda för egentligen frågar jag mig?

Ryss-skräcken är så uppenbar, och vår uppenbara vilja att tillhöra USA:s armebeskydd. Det här är det ingen i maktposition som vill tala om såklart eftersom det skulle vara känsligt politiskt. Men alla vet det.

För mig är denna uppbyggnad av missilförsvar och vapenskrammel i form av övningar i Östersjön inte bara omotiverade, de kostar också säkerligen oerhörda summor skattepengar som jag är övertygad skulle kunna använda till mycket bättre saker.

Med vilka argument motiverar du det här förstörandet av pengar och uppbyggande av politiska spänningar?

/Erik

On Tue, 2009-06-09 at 14:00 +0200, Helena Bargholtz wrote:

> Hej igen Erik!
>
> Hur ser du på alla länder som i dag är med i Nato, t.ex. våra grannländer Norge och Danmark och de flesta EUländer. Och de länder som vill in i Nato? Är de alla helt vilseledda?
>
> hh
> Helena

Annonser