Dagens kopia

Kopierar den här bloggen till min blogg.

Jag inser att vad som sägs är kanske riktigt i en strikt logisk form. Däremot tror jag inte att vi människor är särskillt strikta, och mår nog inte särskillt bra av att leva logiskt.

Vart går gränsen?

Annonser