Tio frågor till SD(u)

Jag har 10 enkla och sakliga frågor till SDU och SD som jag hoppas kunna få svar på. Jag är dåligt insatt i deras politik, så jag hoppas ni kan svara så uttömmande som möjligt. SD(u)s hemsida är väldigt okonkret och jag kan inte riktigt förstå vad ert program består i annat än missnöje med något. Jag förstår egentligen inte ens exakt vad missnöjet ligger i helt ärligt. ”Stoppa massinvandringen” är i alla fall lösnigen på detta ”problem” som dock inte förklaras närmare.

Nåväl. 10 frågor är väl lagom för att komma någon vart och kanske sprida lite ljus över SD(u) politiska agenda.

1. På vilket sätt löses samhällets alla problem genom att deportera ”invandrare”? Finns det problem som inte har med invandrare att göra och i så fall vilka?

2. Är Norskar, Danskar och Finnar invandrare? Finns det någon lista på vilka nationaliteter som är godkännda av er så jag vet vilka av mina vänner som är ”icke-godkända”?

3. På vilket sätt gynnas Sverige av att skärma av oss från omvärlden. Ser SD(u) någon risk med att våra internationella grannar kommer börja tycka illa om oss då vi kastar ut alla som kommer hit?

4. Ser SD(u) några likheter mellan sig själva och t.ex. Nazism som det råder tämligen enighet om var ganska trista inslag i historien om man ser till mänskligt lidande? Om inte, så utveckla gärna det eftersom jag ser slående likheter.

5. Anser SD(u) att negrer är jämnlika människor med Svenskar och omfattas de i så fall av mänskliga rättigheter enl. FN? Om inte, finns det någon lista över vilka som är människor enligt SD(u) och hur man i så fall skiljer dem från Svenskar?

6. Ser SD(u) något problem med att en kraftigt åldrande befolkning till följd av lågt barnafödande (hos framför allt Svenska kvinnor) i kombination med låg invandring skulle kunna utgöra ett problem för t.ex. den Svenska industrin? Om inte, så utveckla hur det ska gå till utan invandring eller med ett statligt program för inseminering av Svenska kvinnor. Lite som man gjorde i Nazityskland och Italien på 1940-talet för att få fram fler ”Arier”.

8. Anser ni att typiskt mångkulturella inslag som t.ex. MTV, TV, Radio, Elgitarr, Det Svenska språket (som är kraftigt influerat av Franska och Tyska), vår Kungafamilj (drottningen t.ex. är född i tyskland, uppvuxen i Brasilien), fordonsindustrin och kyrkan som kommer från Italien och Tyskland) är något som inte är en del av vår Svenska kultur?

9. Hur ska man enligt er bära sig åt för att skilja på ”Svensk kultur” och ”invandrarkultur” ? Finns det någon lista eller beskrivning på hur detta ser ut så att jag kan göra rätt när jag förkastar dåliga influenser i mitt vardagliga liv?

10. Eftersom er medlemslista är hemlig och ni ansöker om stadsbidrag från mina Svenska skattepengar. Hur kan jag vara säker på att ”Endast någora få, betrodda” inte tar dessa pengar och stoppar i egen ficka som har hänt ett antal gånger tidigare i sådana typer av arrangemang? Hur kan jag också vara säker på att det inte fuskas med antalet, så att mina skattepengar går till något som inte är rätt?

För att avsluta så är min åsikt att SD representerar ett parti, som i stället för att komma med konkreta förlag på hur samhället ska kunna göras bättre, enbart ‘är missnöjda med tillvaron. Detta missnöje är uppenbart riktat mot invandrare och SD ser deportering och isolering av invandrare som en ”universallösning” på samhällets alla problem. Det är rätt fattigt i mina ögon och visar bara på bristen att verkligen vilja vara med och bygga samhället.

Annonser