En strategi för framtiden!

Idag släpptes en översikt till en strategi för vad som skall kallas Sveriges e-förvaltning.

Det handlar om hur ALLA offentliga elektroniska tjänster och upphandlingar ska gå till i framtiden, och där bl.a. öppen källkod behandlas.

I sammanfattningen står…

”Myndigheterna ska i första hand välja öppna standarder och alltid
överväga öppen programvara.”

Det här är något som naturligtvis inte kommer efterföljas av kommuner och landsting, så det kommer vara upp till oss Pirater, aktivister, gräsrötter och medborgare att utkräva att det här kommer efterföljas. Det här är svårt för lekmännen (att förstå och genomföra) – och – mjukvarulobbyn kommer göra allt i sin makt (som inte är liten) för att göra detta svårt att genomföra i praktiken.

Vi måste hjälpa till här! Se till att detta inte glöms bort! Kräv att skolorna upphandlar open source, sjukhusen, försäkingskassan, dagiset, kommunhusen, polisen, brandkåren, etc, etc, etc.

Strategin finns publicerad i sin helhet här: STRATEGI

Söker du på ”öppen standard” kommer du hitta följande:


Med en ”öppen standard” avses en standard som uppfyller de kriterier som
lagts fast i EU:s interoperabilitetsramverk EIF version 1.0,
.
Detta innebär att en ”öppen standard” definieras på följande sätt:
”1. The standard is adopted and will be maintained by a not-for-profit
organisation, and its
ongoing development occurs on the basis of an open decision-making
procedure available to
all interested parties (consensus or majority decision etc.);
2. The standard has been published and the standard specification
document is available
either freely or at a nominal charge. It must be permissible to all to
copy, distribute and use
it for no fee or at a nominal fee;
3. Intellectual property – i.e. patents possibly present – of (parts of)
the standard is
irrevocably made available on a royalty-free basis;
4. There are no constraints on the re-use of the standard.”

Det här kommer påverka generationer av medborgare som kommer vara på ett eller annat beroende av vad som står i den strategin. Låt detta inte bli något som går tyst förbi.

Annonser