Låt Vellinge vara ifred

Vellinge kommuns ovilja att ta hand om flyktingbarn är så tråkigt att läsa om. Man känner av de rasistiska vindarna, och det här är bara ett led i vad som på på ång att ske i vårt avlånga land. Vi håller på att bli ett land där egoism, girighet, elitism och ultrakapitalismen regerar.

Nyligen blev Sverige kritiserat för hur vi behandlar papperslösa i en rapport från FN, något som vi är vana vid från inte minst FRA-debatten där vi – ur raden av många exempel – visar prov på vår oförmåga att urskilja de mest grundläggande demokratiska värderingarna.

Som ett led i detta skenar Sverigedemokraternas popularitet och partiet får 6% i vissa undersökningar. Snart kan den karismatiske, och muslim- och invandrarfientlige Kent Ekroth (som är övertygad om att muslimerna har en konspiration mot hela väst för att ta över) ta en plats i Riksdagen.

Så, ve och fasa – Velline kommun är inget ensamt exempel. Det är såhär vi ska få det i Konungariket Sverige inom kort.

Däremot är det på sin plats att därmed granska några småsaker om Velinge kommun. Man betalar 29% i skatt, vilket i praktiken innebär att de drar ett mindre lass ekonomiskt än alla andra Svenskar. Definitionen på detta beteende är ”parasitism”, vilket i korthet går ut på att de utnyttjar oss andra. Eftersom deras medelinkomst är långt över medel så betyder detta i rena pengar omkring 40.000kr per år med en familjeinkomst på 600.000kr om man jämför med exempelvis Södertälje. Det här ska man ställa i relation till den ”hundring” som våra pensionärer fick i skattelättnad nyligen. De som redan har får mera, och Vellinge slipper dessutom ta sitt sociala ansvar.

Man utnyttjar dessutom grannkommunen Malmö, som ligger 17km från Vellinge. De har sjukhus, infrastruktur, billig arbetskraft, arbetstillfällen och så självklart Rosengård. Malmö, som är en av de kommuner som tar emot mest flyktingar i Sverige bor granne med dess motsats.

Varför tar inte Malmö och upprättar vägtullar kring Vellinge t.ex. som man gjorde i Stockholm med tillhörande kranskommuner? Det skulle säkerligen täcka upp för en hel del kostnader som Vellinge belägger Malmö med. Eller varför säljer staten inte helt enkelt hela Vellinge till Danmark? Danmark som dessutom har en politik som ännu mer representerar invånarnas i Vellinge kommun. Då skulle man dessutom slippa hantera frågan i sin helhet. Det skulle absolut vara något som borde passa vår högerregering, som sålt ut snart hela den offentliga sektorn.

Att ta emot flyktingar är något som kostar pengar, det vet vi. Men det är också något som definerar oss nation och folk. Det är en moralisk fråga som människor som bevitnatt förföljelse och förtryck vet den exakta innebörden av. Sverige nekade judar inträde till landet under andra världskriget och satte davidstjärnan i deras pass, något som vi med stor skam lever med som en svart period i vårt folks historia. Det som händer idag är samma sak i annan retorik. Är det verkligen vad vi som folk ska stå upp för? I så fall är vi inte ett dyft bättre än vilken bananrepublik som helst vi ser ner på från våra höga hästar.

Nej ni, nu låter vi Vellinge vara i fred. Stycka av kommunen, sälj den till högstbjudande. Bygg en mur runt den och sätt upp vägtullar, stängsel och gränsvakter för jag vill fan inte ta emot en Vellingbybo i mitt Sverige!

Annonser