Varför sanningen måste ifrågasättas

Klara skriver idag att skolpolitiken skulle kunna utgöra en av Piratpartiets konkretiserade linjer inför valet 2010. Jag håller i grund och botten med, men jag är övertygad om att man kommer misslyckas med att ta fram ett sådant. isakgerson är ännu en Framtidsklustrande bloggare som famlar efter byggnadslov i politiken!

Anledningen till det är att vad klara är ute efter kräver ett ideologiskt ställningstagande som är ganska radikalt i dagens ideologilösa samhälle (som skribenten i denna artikel berör något).

Det ideologiska ställningstagandet handlar i grund och botten om att ha som grundinställning att ifrågasätta och kritiskt bemöta det som lanseras från den etablerade makten. Det är det som är själva kärnan i att utöva ”kritiskt tänkande”, eller rakt av: ”att tänka själv”.

Problemet med att på allvar kritisera och kritiskt granska systemet, är att man snabbt blir paria, och utfryst av just systemet. Makten gillar inte att bli granskat på allvar och straffet är ”implicit utfrysning”.

Noam Chomsky (en av vår tids absolut största opinionsbildare, filosof och tänkare) skriver om detta i sin bok ”Understanding power”.

Ett exempel är att man aldrig kommer klara tentan i industriell ekonomi om man inte accepterar kapitalism och/eller marknadsekonomi (i sitt eget fria tänkande). Man kommer därmed aldrig ta examen i ekonomi – och därmed aldrig hamna i en situation där man på allvar kan förändra de etablerade ekonomiska institutionerna.

Historia är ett annat sådant ämne där man definitivt kommer misslyckas på tentan om man inte accepterar etablerade beskrivningar av historiska händelser.

Den officiella 9/11-versionen har effektivt skruvats in i människors hjärnor via media och politiker. Budskap som upprepas så många gånger att de till sist fryser till en vedertagen sanning.

Det är häri ”skolpolitiken” kommer in. Hur ska piratpartiet kunna förändra skolpolitiken åt ett håll med mera ”eget tänkande”, med mindre än att man på allvar kommer få tampas med djupt etablerade ”sanningar” om många ämnen? Svaret är absolut inte enkelt, men jag tror det måste börja i en annan ända.

Jag ser det här hända på lite oväntande ställen dock, som på TV programmet ”debatt” härom dagen. Ämnet var om möjligen attacken 9/11 kunde vara iscensatt av den amerikanska regeringen. (”Kalla Fakta” tog upp det hela i ett tidigare program). ”Sanningsrörelsen” tror detta och representerades av någon kille i 20-årsåldern som var uppenbart obekväm med att behöva sitta i lejonets kula. (Jag minns inte vad han hette desvärre). Amelia Andersdotter satt i publiken.

Tycka vad men vill, tro vad man vill, men Sanningsrörelsen är ett uttryck för en ganska sund inställning till att vad som lanseras som en sanning av ”etableringen”/”makten” alltid bör kritiseras. Faktum är att min egen inställning är att man ska UTGÅ ifrån att makten ALLTID levererar en lögn. Det är sunt, framför allt eftersom att konsekvensen av lögner från makten är fruktansvärda! Maktens lögner leder till krig, terror, förtryck, lidande och ond bråd död. I detta ligger en stor skillnad mot om ”Sanningsrörelsen” har fel; det får inga katastrofala konsekvenser.

Det var trist att höra Amelia Andersdotter (som annars gör ett gediget intryck på mig) förminska den här debatten genom att i ett inlägg i debatten påstå att ingen bryr sig längre. Det kunde inte vara mera fel. Det är nämligen denna ”sanning” om 9/11 som kommit att definera hela 2000-talet fram tills nu! Det är av synnerligen stor vikt att den här debatten är öppen och att sanningen kring det hela är fullständigt genomlyst. Det finns skäl att tro att så inte är fallet – och – man ska komma ihåg att Amerikanska myndigheter historiskt sett haft MYCKET svårt att hålla sig till både sanning och gällande lagstiftning. Detta är väldokumenterat.

Min övertygelse är att Piratpartiet står för öppenhet. En förutsättning för sanningen. Men det är också min övertygelse att många fler måste vakna innan en politik som manar till eget tänkande på allvar kan etablera sig i det karga Svenska debattklimatet.

Annonser