Demokrati nerkörd i halsen

Afganistans demokratiskt valda president.

Jag ställer mig frågan om det är rätt att påtvingas en nation demokrati. Det måste nog anses vara mycket tveksamt.

Människorna i Afganistan ser på när deras s.k. demokrati tvingas ned i halsen på landet och man ställer sig frågan, varför Talibanerna växer sig allt starkare. Eller?

Folkets val ligger i, å ena sidan ockupation och en regering av marionettfigurer, å andra sidan en ultrareligiös medeltidsgruppering (Talibanerna) och sharialagar. I smolken av de umbäranden ockupationen fört med sig väljer folket det sistnämnda. En utväg som inte är en utväg, men ändå en väg. Jag tror inte afganerna ser något ljus i tunneln, men att stå där man nu är är bara fasa.

Det går för mig att förstå faktiskt.

Det enda som kan rädda Afganistan är nog att ockupationsmakterna lämnar landet. Den skada ockupationsmakterna gjort misstänker jag dock är så stor att frågan är om landet kommer repa sig inom en överskådlig framtid. Ett stort steg bakåt och vilken fasansfull situation man skapat. Det kommer ta generationer att reparera, i bästa fall.

Annonser