Jag har en dröm

Jag har en dröm om att i den framtid mina barn växer upp i, existerar en plats där alla människor kan mötas på lika villkor. En plats där en röst aldrig tystas, villkoras eller förvanskas av en tredje part.

Den platsen heter internet och det är min plikt att försvara det, vilja att bära det och jag behöver inte vara rädd.

Annonser