Varför scannar inte Sverige in sina egna böcker?

Google gör massor av bra saker. Google håller en sökmotor som förmodligen omfattar en majoritet av informationshantering hos Svenska företag och privatpersoner. Finns det inte på Google, så finns det knappt.

Google scannar också in böcker och gör dem sökbara och tillgängliga elektroniskt. Det är fantastiskt.

Men tänk er in tio år in i framtiden. Då människor använder internet (och den digitaliserade kunskapen) som sin primära informationskanal.

Vad känner du inför detta till exempel?

Betalgoogle

Är det inte viktigt att vi i Sverige scannar vårt eget kulturarv inför framtiden?

Annonser