LYS PÅ FRA!

Som ett svar på emmas inlägg och även mitt eget förslag på vad man kan göra för att störa FRA:s verksamhet efter den 1:a december 2009.

Jag vill härmed uppmana alla att ta reda på VAR FRA KOPPLAR IN SIN UTRUSTNING!

  • Kontakta din ISP, dvs. Bredbandsbolaget, Telia, Bahnhof, Tele2, etc. fråga dem vart FRA:s utrustning skall installeras. Var fräck och stå på dig om att få reda på den här informationen. Sluta inte vid någon support-tekniker, kräv att få tala med ”chefen” tills de lägger på i ditt öra. Våga vara jobbig!
  • Kontakta din kommunpolitiker. Börja med att kontakta IT-ansvarig och jobba dig uppåt. KRÄV svar och ge dig inte!
  • Kontakta pressen och fråga om de har koll. Pressen vet mer än man tror, och är dessutom bra på att gräva i nyheter. Har du tur får du napp.
  • Kontakta markarbetare, NCC, STOKAB, Scanska, etc. De är företagen som jobbar med infrastruktur på kabelnivå. De vet ibland mer än vad de är tänkta veta om. Du kan ha tur att träffa någon som inte har koll.
  • Kontakta polisen och försök samma sak som ovan.

Så fort du fått reda på någon information. Skicka ut den mot Wikileaks, på din blogg eller vart som helst där den kommer kopieras i massor.

  • Registrera ”www.frakartan.se” och lägg upp alla kända platser där FRA har sin utrustning. Låt dem inte komma undan i det mörka! LYS PÅ FRA!
Annonser