Har Israel deklarerat krig mot Sverige?

1. Stoppade och bordning av ett fartyg med humanitär hjälp på internationellt vatten.

2. Israeliska militärer som dödar obeväpnade civila.

3. Ensidiga kränkningar av folkrätten från Israels sida.

4. En illegal blockad av en nation med demokratiskt vald regering.

5. Förnekande av mänskliga rättigheter för Palestinier understött av en militärmakt.

6. Kärnvapen – i strid emd icke-spridningsavtal.

7. Brott mot Genevekonventionen i form av att man använder forsforvapen mot civilbefolkningen på Gaza.

8. Mord på Svenskar (Folke Bernadotte 1945) understött av stadsmakten.

9. Mord och förfalskning av pass i Dubai. Understött av Israeliska staten.

10. Bosättning på mark som inte tillhör nationen Israel – helt i strid mot folkrätten och kränkning av Palistinas suveränitet.

11. Illegal stöld av kroppsdelar från Palestinier, understött av Israeliska militären.

Gränsen är naturligtvis nådd för länge sen. I och med den militära attacken på Svenska medborgare på internationellt vatten så är detta en krigshandling.

Är Sverige nu i krig med Israel?

Annonser