Stoppa piraterna!

Sverige leder som ni kanske vet i en EU operation som kallas: ”Operation Atalanta” vilket i korthet går ut på att skydda hjälpsändningar med mat till Somalia från pirater som opererar delvis på internationellt vatten.

Skulle man inte kunna utöka detta till att innefatta skydd av ”Ship To Gaza” enligt samma målsättningar? Att skydda hjälpsändningar från angrepp av Israelisk militär på internationellt vatten.

Just nu är fredspristagaren Mairead Corrigan på väg till Gaza ombord Rachel Corrie (som troligen kommer bordas och tvingas i hamn i Israel). Enligt ordföranden, Niklas Wykman, i moderaternas undomsförbund (MUF) extra-knäcker Mairead som terrorist också. Hur ser Niklas egentligen på att i princip hela världen, FN, Amnesty International, IHH, EU, Röda Korset, Röda Halvmånen och till och med USA nu anser att blockaden måste hävas? Han gör nog klokt i att ligga exremt lågt under en väldigt lång tid framöver.

Israel – häv blockaden! Bojkotta Israel!

BOJKOTTA ISRAEL!

Annonser