Piratpartiet – det enda ärliga alternativet

Jag har länge funderat på hur det kommer sig att jag som en tidigare ”vänsteranhängare” har så lätt för att jämka mig med alla s.k. ”högeranhängare” som ryms under samma flagga i Piratpartiet. Möjligen att jag tänker mig att jag ”biter ihop” just för att de är Piratpartiet. Men jag undrar ändå hur folk från både höger och vänster kan rymmas i Piratpartiet och komma överens så bra.

Det väcker många frågor om blockpolitikens relevans i den moderna demokratin. Lever vi i en brytpunkt när inte längre människor accepterar höger resp. vänster som svaren på de frågor som ställs här i livet. Har vi kanske tröttnat på att bli uppdelade i – ”höger resp. vänster”. Är det så att vi törstar efter en förankring av politiken i en trovärdig ”ideologi” som är acceptabel för för alla oss medmänniskor. En ideologi som inte ytterst handlar om skatter eller storleken på den offentliga sektorn – utan om mycket mer grundläggande principer om mänskliga rättigheter, personlig integritet och likhet inför lagen?

”Piratpartiet skall, och kommer att, agera för att exponera och fälla en regering som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man skall kunna förvänta sig av en västerländsk demokrati. Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras, exempelvis baserat på härkomst, etnicitet, religion, kön, handikapp, ålder, sexuell läggning eller politisk åskådning.”

Kanske har vi tröttnat på att få våra åsikter färgade, bara för att vi har en praktisk idé om att HUR vi kan göra det bättre för våra nästa. Att metoden i sig blir det som separerar oss, när det är egentligen är underordnat vår vilja att göra gott.

Vi vill värna den enskilde medborgarens privatliv och grundläggande mänskliga rättigheter. När staten rutinmässigt övervakar och registrerar sina medborgares kommunikation leder det till maktmissbruk, ofrihet och rättsosäkerhet. Vi kräver en korrigering av dessa missförhållanden. Vi kräver rättvisa, frihet och demokrati åt medborgarna.

Piratpartiet kopierar sina ideologiska rötter från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och lägger till en utvidgning på områden som upphovsrätt, kultur och integritet. Men den riktiga anledningen till att bli Piratpartist är att det oss människor en politisk plattform att – oavsett höger eller vänster – kunna samarbeta med ALLA människor för att värna om GRUNDLÄGGANDE mänskliga rättigheter i vårt samhälle och dessutom göra det bättre ur många aspekter. Kunskap och synen på kunskap är en av dessa aspekter. Det som våra nuvarande politiska partier tappat bort eller helt enkelt inte vågar stå upp för.

På sätt och vis är det alltså så att alla med gott samvete kan rösta på Piratpartiet, som bloggaren Futuriteter så tydligt formulerar sig:

Piratpartiet står för rättssäkerhet och individens rätt mot staten, som Moderaterna brukade göra.
Piratpartiet står för individens rätt mot storfinansen, som Socialdemokraterna brukade göra.
Piratpartiet står för fri kultur och utbildning, som Vänstern brukade göra.
Piratpartiet står för frihet och en transparent stat, som Folkpartiet brukade göra.
Piratpartiet står för en stark integritet, som Centern brukade göra.
Piratpartiet står för tystnadsplikt och prästers rätt att ha själavårdssamtal utan att vara avlyssnade, som Kristdemokraterna brukade göra.

Piratpartiet behöver bara 4% av Sveriges röster för att få in den foten i makten som behövs för att förändra vårt samhälle i grunden. Viktiga aspekter om livet som sen länge glömts bort kommer dammas av. Samtidigt som frågor av idag, vad gäller Internet, patentlagstiftning, övervakning och rättssäkerhet kommer lyftas fram på ett helt annat sätt och med en helt annan öppenhet.

Din röst kan förändra världen. Rösta på Piratpartiet i valet 2010!

Annonser