Sven-Otto Littorin är välkommen som Piratpartist.

Sven-Otto Littorin avgick idag eftersom han anser att hans privatliv har blivit krängt. Det är nästan ironiskt – om än mycket tråkigt.

I debatten från Almedalen ställer tragiskt nog Beatris Ask upp och säger att ”den personliga integriteten måste respekteras”. Något som mest känns som ett gigantiskt hyckleri! Beatris Ask som företräder – och implementerar – en politik som ständigt stiftar nya lagar som kränker just den personliga integriteten!

Att Sven-Otto Littorin nu drabbas personligen är oacceptabelt, lika oacceptabelt som när min eller din personliga integritet sätts åt sidan. Men han kan tänka om och lägga sin röst på Piratpartiet i stället. Piratpartiet tar den personliga integriteten på allvar!

Piratpartiet är det enda Partiet i Sverige som sätter integritetsfrågorna i första rummet.

Annonser