Piratpartiet och invandringspolitik

Många som röstar i valet 2010 kommer ha ”invandringsfrågor” som en av sina viktigaste frågor. Det börjar bli svårt att förneka, även för en övertygad antirasist som mig själv. Jag får skylla på att man gärna vill stoppa huvudet i sanden ibland. Men att våra etablerade partier konsekvent och medvetet undviker debatten tror jag kan få motsatt effekt i långa loppet. Det blir som när man skakar läsken, eller en flaska med ketchup – när det väl lossar så exploderar det. En dålig strategi om man man vill motverka rasism, fashism och andra onda krafter i samhället.

Så om man tillhör den skaran människor som är förbannade på att man inte fört en invandringspolitik alls här i Sverige, men samtidigt inte vill rösta på ett rasistiskt parti som Sverigedemokraterna – då kan man absolut rösta på Piratpartiet i stället. Vår politik är konstruktiv utan att för den delen förenkla och skylla samhällets alla problem på invandre. Vi kan bättre än så.

När jag gav mig in i politikens gyttja och blev medlem i Piratpartiet så gjorde jag detta främst för att jag upplevde att Piratpartiet bäst representerade mina privata åsikter om främst mänskliga rättigheter. Men charmades även av att man vägrade formulera sin politik i ”höger-” och ”vänster-” frågor med tillhörande klassiska lösningsmallar i termer av skatter, respektive sociala åtgärdsprogram. Dessa hopplöst urvattnade lösningsmallar har kommit att dominera hela den politiska arenan ända fram tills idag, men misslyckas med att svara upp mot väljarnas syn på verkligheten.

Piratpartiet kunde bildas för att man kunde komma överens om två saker:

1. En gemensam värdegrund, placerad i centrum av ”De mänskliga rättigheterna”. Man kanske skulle kunna säga att det är en ”ideologi” om man vill.

2. Integritet, kunskap och kultur är den politik vi vill driva. (Orden som för övrigt även pryder piratpartiets hemsida.)

Allt för ofta får man höra att ”Piratpartiet och Sverigedemokraterna har samma väljarbas”. Det är kanske inte helt omöjligt, men absolut inte av den anledningen att en Piratpartist eller Piratpartiet är främlingsfientligt. På den punkten är vi på helt olika planhalvor, vilket dessutom separerar oss rent ideologiskt. Rasism och främlingsfientlighet rymms nämligen inte i våra grundläggande värderingar. Vad som däremot rymms – är att vi kräver att man tar de mänskliga rättigheterna på allvar! Då kommer man in på invandringspolitiken, vilket Piratpartiet indirekt kommer driva genom sina värdegrund. Exemplet nedan visar på hur det kan te sig.

Flyktingar (asylsökande) i Sverige – idag – ”inhyses” många gånger i inhängade förrättningar i väntan på att få sin asylansökan utredd. Männskovidriga förhållanden, som i alla aspekter är fängelser. Det är för mig självklart att en människa som behandlas som en brottsling – redan innan man accepteras i samhället – löper en stor risk i att hamna snett i samhället. Piratpartiet är EMOT att man ska straffas för ett brott innan man är dömd i domstol, så vi kan inte acceptera den här typen av behandling av människor! Det är dessutom tveksamt förenligt med de mänskliga rättigheterna (läs om Förbud mot godtyckligt frihetsberövande). Genom att ge flyktingar ett värdigt välkommnande i Sverige, så finns det bättre förutsättningar att dessa kommer känna sig som en del av vårt samhälle och troligen vilja göra rätt för sig – i stället för att hamna i en ond cirkel av kriminalitet, grundat i utanförskap.

Andra oroar sig över att invandre ”tar med sig dåliga kulturer, såsom kvinnoförtryck och barnaga” hit till Sverige. Det må kanske vara sant – och även där har Piratpartiet en klar ståndpunkt.

Både kvinnor och barn omfattas – specifikt – av de mänskliga rättigheterna varför Piratpartiets självklara ståndpunkt är att det är helt oacceptabelt förtrycka eller utöva våld mot veresig kvinnor eller barn. Men, det finns ett problem som rör KUNSKAP om våra Svenska värderingar! (Något som man kan lära sig mycket av på den här platsen.) Många kommer från kulturer där dessa grundläggande rättigheter inte säkerställs eller skyddas. Vissa kanske kommer från ett rättssystem som inte existerar eller bygger på andra värderingsgrunder. I en del kulturer finns det en misstro eller rädsla mot allt i den offentliga sektorn vilket självklart blir den referens när har även i sitt mottagande av Svenska myndigheter. Hur ska exempelvis alla invandrande förutsättas veta att det är FÖRBJUDET ENLIGT LAG att aga sina barn t.ex. – om ingen upplyser en om detta? Hur ska man få veta att i Sverige så är det helt oacceptabelt att tvinga sin fru till underkastelse i någon som helst form? Hur ska man veta att man inte får gifta bort sina döttrar mot sin vilja, etc. etc. etc. Det finns nämligen inte någon självklarhet i detta i världen – förbudet mot barnaga infördes först 1979 i Sverige som var först i världen med detta!

Vi är ganska få på jorden om våra Svenska lagar och värderingar kring barn, kvinnor och jämnlikhet, men de är absolut något som är värt att vara stolta över och strida för! Piratpartiet skulle stödja ett förslag som byggde på att immigranter i Sverige får genomgå en nutidsorientering som en del av en samhällsutbildning där man fokuserar särskillt på de grundläggande värderingarna vi delar här i Sverige. Det skulle hjälpa många att förstå oss Svenskar och därmed bygga förutsättningarna för en ömsesidig respekt för våra olika kulturer – med en gemensam värdegrund.

Piratpartiet kommer alltså STÖDJA alla förslag från en regering – som är förenliga med de mänskliga rättighterna – och FÄLLA alla förslag som inte är förenliga med dem samma! För att kunna göra detta så ska vi lägga beslag på en vågmästarroll och med detta som utgångspunkt genomföra den politik som är vår egen.

Piratpartiet delar värdegrunder – ”sharing is caring”, släpper kulturen fri och värnar om den personliga integriteten!

Rösta på Piratpartiet 2010, vi är många, men vi behöver bli fler!

Annonser