Upphovsman

Upphovsrättslagen 1 kap §7: ”Såsom upphovsman anses, där ej annat visas, den vars namn eller ock allmänt kända pseudonym eller signatur på sedvanligt sätt utsättes på exemplar av verket eller angives då detta göres tillgängligt för allmänheten.”

Jag har svårt att reda ut logiken den här artikeln om CopySwede som vill ha betalt för alla sålda mobiler.

Eftersom ”Upphovsmän”, som enbart publicerar sitt material digitalt på internet, aldrig genererar ”exemplar”. Omfattas dessa alltså inte av Upphovsrättslagen då?

Knäppt i kvadrat.

Annonser