Piratpartiets två EU-strategier fungerar tillsammans

Jag hade ett mycket intressant samtal i onsdags i Stockholm med Amelia Andersdotter om hur Piratpartiet kan förklara för väljarna om vart Piratpartiet står i frågor om EU. Jag har också haft förmånen att höra Christian Engström prata i Norrköping på Ung Pirats konferens 2012 om samma sak.

För den som inte känner detaljerna, så ska man veta att Piratpartiet i dagsläget har två parlamentariker i EU, som ser ut att på två olika sätt bedriva politik. Ingen av dem håller förmodligen med mig om hur jag beskriver det, men såhär ser jag på saken.

Christian Engström håller en offensiv linje som beskriver EU som en apparat som är trasig i grunden. Han beskriver ett EU översprunget av byråkratiska tjänstemän, översprunget av lobbyister och en organism med svag demokratisk förankring – i akut behov av buggfixar. Den linjen är den ”EU kritiska linjen”.

Amelia Andersdotter håller en linje som hon själv beskriver som att handla om att ”sälja framtid”. Genom att peka på och föra fram att det faktiskt går att påverka EU kan man få resultat. På EU-nivå kan hon visa på relevanta sakfrågor som goda exempel. Genom att exponera detta så kan Piratpartiet återvinna förtroendet från väljarna och fortsätta påverka internationella frågor på integritetsområden, upphovsrätten och internationell politik i europa. Den här linjen kallar jag ”Kompetenslinjen”.

Det finns just nu ett scenario där de olika linjerna hamnar i konflikt med varandra. Det skulle betyda katastrof för en valkampanj med två parlamentariker som säger emot varandra och spenderar sin energi på en i allra högsta grad navelskådande aktivitet. Det måste Piratpartiet undvika och detta är ett förslag till ett gångbart upplägg som kan fungera.

Hur ska Piratpartiet göra för att förena de två strategierna?

För mig så har det blivit tydligt att linjerna i stort kompletterar varandra. Den ”EU kritiska linjen” kan man se som en grundkurs med ett överförenklat budskap, delvis inkorrekt, men precis så korrekt det måste vara för att väcka intresse för sakfrågor om EU. Det räcker en bit på vägen, varvid en mer intellektuell diskussion kan ta vid för de som vill/kan.

Den kompetenta linjen kan svara på svåra frågor om EU och attrahera en publik som redan engagerar sig i politik i stort. Den publiken kommer uppskatta kompetent inblick i om hur EU fungerar, påverkas och bör utvecklas enligt Piratpartiet. Kompetenslinjen är också kraftfull i debatten, där vi sett att Amelia allt som oftast ställer motståndare i ringhörnan när sakfrågan debatteras.

Båda linjerna bottnar i sakpolitik. Den politik som antagits ,och kommer att antas, av partiet på god demokratisk väg. Jag vill se Christian och Amelia framföra denna i debatt med andra partiers företrädare. Christian med sitt tydliga, pedagogiska budskap och raka linje. Amelia med nyans, oerhörd kompetens och kunskap i ryggen.

Tillsammans kan de visa på att Piratpartiet åstadkommit enorma saker i praktiken. De uppenbara exemplet är monstret ACTA och att den gröna gruppen antog vårt program på upphovsrättsområdet.

Amelias slogan om att sälja framtid till väljarna gillar jag också. Det är exakt varför jag själv engagerar mig i politiken och är väl ett bra svar på vad Piratpartiet ska göra i EU?

Piratpartiet kan mycket väl få dessa två linjer att sammanfalla, komplettera varandra och stödja varandra. Med detta kan en kraftfull kampanj formuleras med goda möjligheter att återerövra Piratpartiets närvaro i EU. Det kan också mycket väl bära vidare mot kommun, landsting och riksdag.

Inte nödvändigtvis i den ordningen.

EU-linjer
Annonser