Framtidens politik handlar om förtroende. I en värld med informerade individer kommer den innebörden bli tillspetsad. Förtroende kommer flyta till de som på allvar står upp för principer, åtaganden och löften deltagarna i demokratin förväntar sig. Det är en ljus framtid som jag ser på det även om vägen dit är smärtsam, lång och svår.

Partipolitiken är ett tillstånd vi ärvt. Ett system som idag upprätthåller sig själv baserat på lastgamla modeller om hur världen måste styras. Dessa modeller krackelerar under vikten av Internet, där inflytande, förtroende och påverkan av samhället bryter mot dessa modeller och regler. Det är dock ett spel vi måste spela, för att kunna förändra det från insidan. Alternativet är revolution.

Piratpartiets existensberättigande handlar för mig om förtroende. Kommer vi stå pall inför den här principiella striden om The Pirate Bay eller inte? Informerade människor kommer avgöra det i slutändan. Mindre informerade personer kommer döma oss. Samhället kommer minna oss och glömma oss.

Striden om The Pirate Bay är ett vägskäl som jag ser det. På långt fler sätt än vad många ser idag.

Annonser