Vad vi gör nu, kommer spela roll i morgon.

Valen vi gör idag spelar roll i morgon

Valen vi gör idag spelar roll i morgon

Annonser