Dagis i uppror!

Vi fick nog av att barngrupperna exploderat på vårt dagis #svpol

Artikel i LT! http://lt.se/nyheter/sodertalje/1.2015896-protester-lonade-sig-tillfalligt

Dagisuppror!

Dagisuppror!

Vår kritik handlar om flera saker:

1. Med stora barngrupper (i vårt fall 51 barn) blir sjukdomar inte ett undantag. Det blir ett permanent tillstånd.

Kan du tänka dig konsekvensen av vinterkräksjukan på en liten yta med 3-5 åringar?

2. Antalet pedagoger per barn kan inte vara högt. (I vårat fall 10,2 barn). Det blir en direkt säkerhetsrisk för alla inblandade och barnens utveckling handlar inte längre om lärande, utan om förvaring.

Kan du tänka dig en utflykt i skogen med 10 stycken hyperaktiva 3-5 åringar?

3. Långsiktiga lösningar måste till. Det går inte att konstant fylla hål med vikarier som varesig känner barnen, har någon relation till ordinarie personal, har tillräcklig utbildning eller på hela taget saknar förutsättningar för att vara en bra förebild för våra barn.

Vi uppmanar alla föräldrar att gå rätt på sina politiker och media om man vill ha en förändring. Politiker förstår bara ett språk och det är dålig publicitet.

Bilden är tagen av Jesper Hagel och LT har säkerligen copyright.

Annonser