Handel v2.0

I natt är det en Google hangout (04:00) som kommer kretsa delvis kring de bitcoin betalmoduler som Mike Gogulski, jag och Leigh smällde ihop 2010-2013. Det verkar ha blommat upp en intressegrupp kring floran av dessa moduler och diskussioner om att konsolidera både kod och expandera dem till betydligt mer avancerade betalfunktioner förs. Det är skithäftigt!

Att koden skulle få intressegruppen att konvergera idéer mot en mer generell kodbas var en del av målsättningen när jag tog över arbetet från Mike 2012 och något jag insåg att jag själv inte skulle kunna realisera. Det är signifikant att detta händer av flera anledningar, där jag hoppas att i nästa led s.k. distribuerade-handels-platser kommer börja bli möjliga att realisera.

En distribuerad handelsplats är ett koncept som jag ännu inte sett exempel på i mjukvara, men som i grova drag kan ses som en handelsplats (Tänk: The Pirate Bay)  för ”bit-torrents, innehållande en ekonomisk transaktion + en vara/tjänst”. I vilken fas den här typ av mjukvara kan tänkas ligga i vet jag inte just nu. Men om konceptet laboreras med tillräckligt tror jag att handelsplatser som t.ex. Tradera, Blocket och ebay kommer möta sitt öde.

Jag kan tänka mig flera anledningar varför distribuerade handelsplatser kommer konkurrera, eller konkurrera ut dagens traditionella marknadsplatser på nätet:

1. Kostnaden för annonsören är ingen eller mycket liten.

2. I princip inga produkter kommer kunna censureras. Illegala produkter, som t.ex. vapen, droger och stöldgods kommer helt öppet att kunna vara ute till försäljning på nätet, utom räckhåll för myndigheter att filtrera. (Man kan beklaga sig över moralen i det hela, men det är en annan femma.)

3. Handelsplatser kommer kunna tjäna pengar på att låta annonsören själv välja hur mycket pengar denna är beredd att spendera på ”reklam” för sin produkt. Att driva distribuerade handelsplatser är alltså en potentiellt väldigt god ekonomisk idé – så man kan utgå ifrån att vi kommer kunna förvänta oss ett stort antal av dem att börja hitta sina egna ”nicher” så fort metoden att bedriva handelsplatsen på ser dagsljus.

4. Handeln blir omedelbart global med en global efterfrågan och global tillgång. Drömmen för alla marknadsliberalister.

Jag har laborerat lite med den här typen av teknologi i ett antal hackergrupper, men kanske är det för tidigt att börja prata om fungerande implementationer. Men jag är helt övertygad om att handeln på nätet potentiellt kommer kunna revolutioneras på det här sättet. Hur, om eller varför – det får vi se.

Vi lever i synnerligen spännande tider.

Annonser