Det här med bitcoin

Ekonomiska höjdare diskuterar 2008:års krisen och vad som orsakade den (på Aljazeera). Så smått börjar de prata om att man kanske fått vissa saker om bakfoten.

Speciellt glad blir jag när de erkänner att fiatvalutorna har ett stort inneboende problem, som fortfarande behöver lösas. Det att centralbanksystemet skapar egna krediter, som urholkar värde och förtroende hos alla som har sina investeringar i exempelvis svenska kronor.  

Problemet är gigantiskt och centralt men den allmänna förståelsen är låg. Det pratas mycket om reglering. Å ena sidan socialister som vill förstatliga bankväsendet. Å andra sidan kapitalister, som ropar efter färre men tydligare regler på en avreglerad valutamarknad. 

Ingen av dem erbjuder någon lösning på problemet så som jag ser det. Det svåraste och djupaste problemet kommer ju kvarstå, vilket handlar om att dit pengar samlas, samlas också makt. Makt missbrukas.

Jag går omkring med en känsla av att  genom att decentralisera ekonomin och kontrollen över valutorna kan man kanske komma till bukt med det fundamentala problem som uppstår när makt och pengar samlas i en supermäktig punkt. Jag ser inte hur något annat är möjligt egentligen.

Det här med bitcoin…

Annonser